Edukira joan
ES EU EN

Agenda 2030

Garapen iraunkorra lortzeko ezinbesteko baldintza da, Nazio Batuen arabera, arazo ekosozialak desagerraraztea, besteak beste, pobrezia forma eta dimentsio guztietan, eta neurrigabeko baliabide naturalen erabilera. Horretarako, gizarte eredu iraunkorra, inklusiboa eta ekitatiboa ahalbidetu behar da, guztiontzako aukera handiagoak sortuz, desberdintasunak murriztuz, bizi-maila duinak lortuz, gizarte-garapen ekitatibo eta inklusiboa eta baliabide naturalen eta ekosistemen antolamendu integratua eta iraunkorra sustatuz.

Garapen Iraunkorrari buruzko 2015eko Mundu Gailurrean, NBEko Estatu Kideek Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda aho batez onartu zuten, pobrezia desagerrarazteko, planeta babesteko eta pertsona guztiei oparotasuna bermatzeko xedez: 17 helburu eta 169 xede ditu, baita aitorpen politiko bat ere. Garapen Iraunkorrerako 2030 Agenda, ekintza-plan unibertsal, integral eta eraldatzaile bat da, giza garapena bultzatzea helburutzat duena gizarte, ekonomia eta ingurumenaren alorretan. Herrialde eta gizarteek bide berri bati ekiteko aukera eskainiz, guztion bizitza hobetzeko, inor atzean utzi gabe. Garapen Iraunkorrerako 17 Helburuek (GIH) eta horiek garatzen dituzten 169 helmugek izaera integratua eta zatiezina dute, eta garapen iraunkorraren hiru dimentsioak hartzen dituzte barnean (soziala, ekonomikoa eta ingurumeneko).

Jasangarritasunerako Hezkuntza NBEtako Agenda 2030arekin bat dator eta, pobreziaren, klima-aldaketaren, eta hondamen arriskuen kontrako, eta biodibertsitatearen eta kontsumoaren murrizketaren aldeko proposamenak eta erabakiak hartzea ahalbideratzen du. Eskolako 2030 Agendak jasangarritasun kulturaren printzipioak ditu oinarri.

Lanbide Heziketaren esparruan, 2020-2021 ikasturtean Lanbide Heziketarako 2030erako Agenda Programa diseinatu eta garatzeko aukera izango da. Lanbide Heziketako irakasleen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen prestakuntza-beharrei buruzko ekintza-plan bat egingo da, jasangarritasunerako hezkuntzako eredu bat praktikara eramateko.

2021-2022 ikasturtean Lanbide Heziketako Agenda 2030 errealitatea izango da, eta Lanbide Heziketako Institutuek aukera izango dute Iraunkortasun Hezkuntzako printzipioak sustraitzeko haien egituran eta curriculumetan.

© meka-elgoibar
Telefonoa: 943.74.80.19
bulegoa@meka-elgoibar.eus